A jövő munkaeszközei a 21. században

Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése

Engedélyszám: E-000158/2014/D072

A program célja
A program célja

A résztvevők nyitottságának fejlesztése új, innovatív, digitális technológiák megismerésére, és beillesztési lehetőségeinek feltérképezésére a munkahelyi környezetükben.

A program során a résztvevők átfogó képet alakítanak ki magukban az 5 különböző - az iparban is egyre szélesebb körben használt - új, innovatív IKT megoldás jellemzőiről és előnyeiről. A közös gondolkodást, érvelést, a saját iparági ötletek kipróbálását gyakorlási lehetőségekkel is támogatja a program. Ezen elemek mentén fejlődik az innovatív gondolkodás, a lehetőségek adaptációs képessége, és ezekkel párhuzamosan kialakulnak specifikus IKT kompetenciák is (eszközök kipróbálása).

 
 
Célcsoport
Célcsoport

Olyan 16-64 év közötti személyek, akik érdeklődnek a XXI. század innovatív munkaeszközei iránt vagy olyan vállalkozók, akiknek a fejlesztési elképzelései között szerepel innovatív munkaeszközök beszerzése.

 
 
Főbb témakörök
Főbb témakörök
 
 1. Nyitunk!
 2. Hatékonyság
 3. 3D Nyomtatás
 4. 3D Szkennelés
 5. 3D Szkennelek
 1. Ez a modell
 2. Lézervágó
 3. Kalandra fel!
 4. Kiterjesztett valóság
 5. Zárunk!
Fejlesztett kompetenciák

A program hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevő képessé váljon:

 • új IKT eszközökben rejlő lehetőségek felismerésére, a használati előny mérlegelésére;
 • új IKT eszközök saját munkakörnyezetben való alkalmazási lehetőségeinek felismerésére;
 • új IKT eszközök jellemzőinek, felhasználási kritériumainak és korlátjainak átlátására;
 • új IKT eszközök működési folyamatának, és a működés lépéseinek megértésére;
 • építő jellegű, minőségi visszajelzés adására és fogadására;
 • a tudásanyag lényegi összefoglalására;
 • digitális kompetenciáinak fejlesztésére új eszköz használata során.
20 órás, ingyenes kompetenciafejlesztő képzések, a NYITOK hálózat szervezésében, amelyek tanúsítvány megszerzésével zárulnak.