NYITOK Project

Kedvezményezett neve: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért

A projekt címe: NYITOK Hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért

A projekt azonosító száma: GINOP-6.1.4- 16-2017- 00001

Szerződött támogatási összeg: 7.239.999.814 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezési dátum: 2022. augusztus 31.

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet konzorcium vezetésével létrejövő, a Nemzetgazdasági Minisztériummal alkotott konzorciumként a GINOP-6.1.4- 16-2017- 00001 azonosító számú kiemelt program keretében a legújabb nemzetközi tapasztalatok felhasználásával a harmadik generációs Nyitott Tanulási Központ modell, mint az alapkészségek és tanulási tevékenységek innovatív modelljének fenntartását és továbbfejlesztését valósítja meg 2017.05.01.-2021.04.30. közt.

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája alapján, az egész életen át tartó tanulás rendszerének fejlesztését szolgáló intézkedések között felértékelődnek a tanulási kudarc elleni küzdelmet szolgáló célprogramok, a lemorzsolódók számára újabb esélyt kínáló alternatív tanulási és tanítási stratégiák, a tanulási helyzetek és a környezet kapcsolatát, interakcióját erősítő intézkedések. Az intézményes tanulási kínálathoz való egyéni alkalmazkodás helyett egyre növekvő igényként van jelen a tanulást, a tudás megosztását segítő intézményrendszernek az egyéni és közösségi elvárásokhoz való alkalmazkodása, mely révén folyamatos fejlődési lehetőségeket biztosítsanak mindenki számára tanulási képességeik és igényeik dinamikus bővüléséhez, a munkaerőpiacon történő hathatós szerepléshez, a versenyképesség javításához. A projekt hozzájárul az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája 2014-2020 évekre dokumentumban meghatározott, alábbi specifikus célkitűzésekhez: kompetenciafejlesztésre irányuló felnőttképzési programok, és a nem formális és informális valamint a rugalmas tanulási lehetőségek bővítése, munkahelyi tanulás támogatása és fejlesztése.

A GINOP-6.1.4- 16 program kiemelt célja a foglalkoztathatóság növelése az aktív korúak munkaerőpiac szempontjából elvárt kulcskompetenciáinak és transzverzális készségeinek fejlesztése által. Általános cél továbbá, hogy a felnőttek, a munkaerő-piaci szereplők szükségleteinek és a felnőttkori tanulási lehetőséget nyújtó szereplők kínálatának összekapcsolása járuljon hozzá a munkaerő kereslet és kínálat közötti jobb megfelelésnek.

A program közvetlen célcsoportját azon aktív korú (16 - 64 év) személyek alkotják, akiknek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját, munkahelyük megtartását illetve karrier- és életpálya építését akadályozza alapkészségeik és kulcskompetenciáik alacsony szintje, valamint akik számára nem biztosított az esélyegyenlőség a számukra megfelelő tanulási és kompetenciafejlesztési lehetőségekhez való hozzáférés tekintetében.