NYITOK Projekt

A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért szervezet konzorcium vezetésével létrejövő, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal alkotott konzorciumként a GINOP-6.1.4- 16-2017- 00001 azonosító számú kiemelt program keretében a legújabb nemzetközi tapasztalatok felhasználásával a harmadik generációs Nyitott Tanulási Központ modell, mint az alapkészségek és tanulási tevékenységek innovatív modelljének fenntartását és továbbfejlesztését valósítja meg.

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája alapján, az egész életen át tartó tanulás rendszerének fejlesztését szolgáló intézkedések között felértékelődnek a tanulási kudarc elleni küzdelmet szolgáló célprogramok, a lemorzsolódók számára újabb esélyt kínáló alternatív tanulási és tanítási stratégiák, a tanulási helyzetek és a környezet kapcsolatát, interakcióját erősítő intézkedések. Az intézményes tanulási kínálathoz való egyéni alkalmazkodás helyett egyre növekvő igényként van jelen a tanulást, a tudás megosztását segítő intézményrendszernek az egyéni és közösségi elvárásokhoz való alkalmazkodása, mely révén folyamatos fejlődési lehetőségeket biztosítsanak mindenki számára tanulási képességeik és igényeik dinamikus bővüléséhez, a munkaerőpiacon történő hathatós szerepléshez, a versenyképesség javításához. A projekt hozzájárul az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája 2014-2020 évekre dokumentumban meghatározott, alábbi specifikus célkitűzésekhez: kompetenciafejlesztésre irányuló felnőttképzési programok, és a nem formális és informális valamint a rugalmas tanulási lehetőségek bővítése, munkahelyi tanulás támogatása és fejlesztése.

A GINOP-6.1.4- 16 program kiemelt célja a foglalkoztathatóság növelése az aktív korúak munkaerőpiac szempontjából elvárt kulcskompetenciáinak és transzverzális készségeinek fejlesztése által. Általános cél továbbá, hogy a felnőttek, a munkaerő-piaci szereplők szükségleteinek és a felnőttkori tanulási lehetőséget nyújtó szereplők kínálatának összekapcsolása járuljon hozzá a munkaerő kereslet és kínálat közötti jobb megfelelésnek.

A program közvetlen célcsoportját azon aktív korú (16 - 64 év) személyek alkotják, akiknek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját, munkahelyük megtartását illetve karrier- és életpálya építését akadályozza alapkészségeik és kulcskompetenciáik alacsony szintje, valamint akik számára nem biztosított az esélyegyenlőség a számukra megfelelő tanulási és kompetenciafejlesztési lehetőségekhez való hozzáférés tekintetében. Továbbá nem rendelkeznek a nappali tagozatos tanulói/ hallgatói jogviszonnyal, valamint Budapesten és Pest megyén kívüli lakcímmel rendelkeznek.