Hatékony Önmenedzsment

 

Engedélyszám: E-000158/2014/D075

A program célja
A program célja

A program közvetlen célja az alapvető, mindennapi életvitel hatékonyabbá tételéhez lehetőséget adó szervezési módszerek elsajátítása, a pozitív, megoldáscentrikus megközelítésnek, mint szemléletnek a fejlesztése.

A képzés fejleszti a hatékony, saját érdekeit érvényesítő, mások érdekeit tiszteletben tartó viselkedést. A program során a résztvevők alapszintű ismereteket és technikákat sajátítanak el az attitűd formálás, tervezési és időbeosztási technikák, önbizalom, önismeret és társas interakciók (kommunikáció, együttműködés) területén.

 
 
Célcsoport
Célcsoport

Olyan 16 és 64 év közti felnőttek, akik a mindennapi életvitel hatékonyabbá tétele iránt érdeklődnek.

 
 
Főbb témakörök
Főbb témakörök
 1. Ismerkedjünk egymással és a témával!
 2. Egy kis pozitív pszichológia
 3. Tervezés
 4. Időbeosztás
 5. Magabiztos fellépés
 1. Érvényesülés hatásos kommunikációval
 2. Kapcsolatteremtés könnyen
 3. Együttműködés
 4. Digitális eszközök
 5. Lezárás
Fejlesztett kompetenciák

A program hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevő képessé váljon:

 • a pozitív beállítódás megértésére és alkalmazására;
 • prioritások megnevezésére és értékelésére, a saját szempontból való értelmezésére, ezekre épülő célok kitűzésére;
 • időkezelési- és tervezési módszerek, eszközök alkalmazására a hatékonyabb életvitel érdekében;
 • személyes általános önkép felállítására, ezen keresztül az önbizalom, magabiztosság fejlesztésére;
 • kommunikációjának hatékonyabbá tételére társas konfliktushelyzetekben;
 • hatékonyabb kapcsolatteremtésre társas helyzetekben (akár idegen környezetben is);
 • digitális eszközök alkalmazására, amelyek a hétköznapi adminisztrációs feladatokat egyszerűsítik és gyorsítják.
20 órás, ingyenes kompetenciafejlesztő képzések, a NYITOK hálózat szervezésében, amelyek tanúsítvány megszerzésével zárulnak.