Innovatív településfejlesztés

Summary
282 slides
72 tests
12 images
25 videos, films
Published: 06.04.2020
Course requirements
Spend required time (13:30)
View all slides

1. Bevezető, a keretrendszer bemutatása
2. Bevezetés a településfejlesztésbe
3. Modernkori településtípusok, csoportosításuk, településfejlődés
4. Településfejlesztés szereplői, feladataik
5. Hazai jogi szabályozás
6. A településfejlesztés dokumentumai (IVS, ITS, SWOT, HÉSZ)
7. Településfejlesztési koncepció
8. Településfejlesztés eszközei
9. Tudatos település
10. Térinformatika a településfejlesztésben
11. Területfejlesztés vs. településfejlesztés
12. Fenntartható fejlődés Magyarországon
13. Hazai jó gyakorlatok
14. Közösségi fejlesztés, nyitott házak, terek
15. Amszterdami Paktum (Európai városok jövője)
16. Smart City elmélet
17. Smart City a gyakorlatban
18. URBACT fejlesztési ötletek
19. A jelen problémái, tájékoztatás és disszemináció eszközei
20. Elégedettségi kérdőív

Thank you for rating!

If you'd like to give text evaluation, please enter your comment here:

E-learning courses

sort by: