Kiválóság a logisztika területén

Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése

Engedélyszám: E-000158/2014/D070

A program célja
A program célja

A program célja a résztvevők foglalkoztathatóságának növelése, érvényesülésük támogatása a logisztika területén.

A program során a résztvevők a munkavállaláshoz kapcsolódó kulcskompetenciáik (elsősorban a szociális kompetenciák, a szóbeli kommunikáció, a számolás és a digitális kompetenciák) fejlesztése révén fejlődnek az önálló tervezés és munkavégzés, a csapatmunkában való részvétel, a minőségtudatos és minőségi munkavégzés területén.

 
 
Célcsoport
Célcsoport

Olyan 16 és 64 év közti személyek, akik a logisztika területén dolgoznak, vagy abban kívánnak dolgozni.

 
 
Főbb témakörök
Főbb témakörök
 1. Ismerkedjünk!
 2. Hirdetések
 3. A mi szakmánk
 4. Munkahelyi stressz
 5. Koncentráljunk!
 1. Kommunikáljunk!
 2. Csapatban az erő
 3. Konfliktusaink
 4. Rendszerezzünk!
 5. Az áru célba ér
Fejlesztett kompetenciák

A program hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevő képessé váljon:

 • a munkájával kapcsolatos feladatait részfeladatokra bontani és kommunikálni;
 • a munkájához kapcsolódó ismeretek és kompetenciák megnevezésére, felismerni és megnevezni saját jellemzőit és fejlesztendő területeit;
 • összetett feladatok megértésére, az információk és szabályok pontos értelmezésére;
 • véleményét a munkájához kapcsolódó témákban megfogalmazni és más véleményeket értelmezni és értékelni;
 • alfanumerikus kódok megértésére és megfejtésére, illetve egyszerű számítások elvégzésére;
 • a munkája szempontjából releváns szakkifejezések megértésére és használatára;
 • a munkahelyi utasítások megértésére, tisztázására és az utasítások releváns végrehajtására;
 • a munkájával kapcsolatos képzési, továbbképzési, foglalkoztatási információk feltárására és értelmezésére, továbbá célzott információkeresésre;
 • a munkatársakkal, vezetővel, ügyfelekkel és egyéb üzleti partnerekkel való kommunikációra, stresszes és konfliktusos helyzetek kezelésére;
 • az önálló feladattervezésre és végrehajtásra, illetve a csapatmunkára is;
 • munkájában érvényesíteni a minőségre törekvést;
 • felismerni a digitális kompetencia jelentőségét a hétköznapi élet és a munka világában;
 • a digitális kompetencia területén egyéni fejlesztési célok, igények megfogalmazására.
20 órás, ingyenes kompetenciafejlesztő képzések, a NYITOK hálózat szervezésében, amelyek tanúsítvány megszerzésével zárulnak.