A szervezet fejlesztése
Ez a lecke akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden diát megtekintünk és a leckében eltöltjük az előírt időt, amit a kis óra ikonnal nyomon is követhetünk.

Bevezetés

A szervezetek folyamatosan fejlődnek. Hatékonyságára számos tényező van hatással. A szervezet sajátosságai, a szervezeti kultúra, alkalmazott technológiák, a munkatársak képességei, szándékai, valamint a vezetői tevékenység. Ebben a modulban azokat a tényezőket ismerjük meg, amelyek a szervezeti hatékonyságot, a változás folyamatát és az együttműködés feltételeit kedvező irányba befolyásolják. 

loading

A szervezetek identitása

A szervezetek célja a javak termelése, az értékteremtés. Ezt a célt segít megvalósítani a tagok közös tevékenysége. Egy munkahelyi csapathoz sokféle ember tartozik, sokféle céllal, viselkedési szokással, stílussal, motivációval. A szervezeti kultúra ebben a sokféleségben teremt egységet. A szervezeti kultúra az adott cég önmeghatározása. Részben befelé, a saját dolgozók felé, részben a külvilág felé. Ez a szervezet identitása: kik és mik vagyunk mi, közösen, mint szervezet. Melyek a céljaink, küldetésünk, értékrendünk. 

A szervezeti kultúra

A szervezeti kultúra az adott szervezet által képviselt értékek, magatartásmódok, meggyőződések, attitűdök, motivációk és hiedelmek összessége. Ha egy vállalat erős szervezeti kultúrával rendelkezik, a tagok igazodni fognak hozzá. Ennek felépítése már az alapításkor elkezdődik, ám ha egy cég vagy vállalat sikeres akar lenni, érdemes a kihívásoknak megfelelő módon rugalmasan gazdagítani, trendkövető elemekkel bővíteni.

loading
loading

A hatékony szervezetfejlesztéshez a vezető részéről a következőkre van szükség:

 • Működőképes, a változásokra nyitott, fejlett szervezeti kultúrát hozunk létre.
 • Világos szervezeti jövőképpel rendelkezünk.
 • A szervezet egészét és fontosabb részegységeit, valamint az egyének munkáját  is meghatározott célok elérése és tervek teljesítése érdekében szervezzük meg.
 • A szervezeti formákat a funkciókhoz igazítjuk. 
 • A döntéseket azoknak kell meghoznia, akik az információk birtokában vannak. Ennek attól függetlenül kell így történnie, hogy a szervezeti struktúrában hol helyezkednek el.
 • A vezetők ösztönzési rendszerének kialakításakor vegyük figyelembe a rövid távú hasznot, teljesítményt, a beosztottak fejlődését és a megfelelő munkahelyi légkört.
 • A kommunikációnak minél zavartalanabbnak kell lennie a vezetők és beosztottak, illetve a kollégák között. Olyan munkakörnyezetet kell teremteni, ahol a munkatársak nyíltak lehetnek, véleményüket kimondhatják, egymással a lényeges információkat, ötleteket, érzéseket megoszthatják.
 • Változások esetén igyekszünk a változásmenedzsment eszköztárával élni.
loading

A szervezeti változások menedzselése

A szervezet több fejlődési cikluson megy keresztül. Optimális esetben gyarapodik, növekszik, egyre komplexebbé válik. Minden szervezet működésében eljön az idő, amikor el kell gondolkodni azon, hogy az eddig kitaposott utat érdemes-e tovább járni, vagy szükség van valamilyen változtatásra. A piac folyamatosan változik, új kihívásokat teremt, és a versenyhelyzetekben mindig és mindenkor talpon kell maradni. Mindenki szeretne sikeres lenni, és fejlődéshez elengedhetetlen változásokat túlvészelni. Ha érdekekről beszélünk, mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak fontos, hogy a változások minél zökkenőmentesebben történjenek meg, és a végén mindenki jól járjon. 

 

Fontos

Egy jó menedzser a változások katalizátora és mentora lehet. Nem minden esetben ő találja ki a változás célját és módját, de lebonyolításában jelentős szereppel bír. Helyzete nem könnyű: az a feladata, hogy meggyőzze a változásban érintett személyeket (csoportokat), hogy a közös siker érdekében szükség van a fejlődésre.

 

loading

A hatékony változásmenedzsment alapjai

A változásokat nem minden kollégánk fogja szívesen fogadni. Tartsuk szem előtt a legfontosabb alapelveket:

 • Tudatosítani kell a célokat.
 • Szükség van a vezetők támogatására.
 • A változásokat, mint projektet kell kezelni, mert a hatalmi struktúrában eltolódásokat eredményezhetnek.
 • Vegyük figyelembe, hogy az ellenállás természetes emberi reakció.
 • Meg kell tervezni a folyamatokat.
 • A változásnak együtt kell működnie a vállalati kultúrával és a már meglévő rendszerrel.
 • Szükség van a szervezeti szintek és területek összehangolt tevékenységére.
 • A gondos tervezés gyorsabb változást tesz lehetővé.
loading

Együtt hatékonyabb?

A vállalati, szervezeti versenyképesség igen lényeges tényezője a munkatársak együttműködésének hatékonysága. Lényeges érték a szakértelem és az egyéni erőfeszítések, de hosszú távon az  együttműködés lehetősége és képessége vezet eredményre.  A tehetséges és felkészült szakemberek hatékonysága megsokszorozható, ha az együttműködés magas szintű, és a szervezet tudatosan támogatja, fejleszti a közös feladatvégzést, valamint a közösség fejlesztését.

 

Önreflexió

Ön vezetőként mit tapasztal, milyen feladatok elvégzéséhez szükséges az együttműködés?  Jellemzőek olyan projektfeladatok, amelyekben egymást kevésbé ismerő munkatársak együttműködésére van szükség?


loading

Szervezetfejlesztés: véges erőforrások

Az erőforrások azok az anyagi, tárgyi, szellemi, információs, kapcsolati és időgazdálkodással kapcsolatos tényezők, amelyek felhasználása, bevonása lehetőséget teremt a célok megvalósítására. Az erőforrások egyéni és vállalati szinten is végesek, ezért szükség van  azok optimális felhasználására és megosztására. A tudás és a tapasztalat is az erőforrások részét képezik. Együttműködés során a tudás- és tapasztalatmegosztás, közös megoldáskeresés, kölcsönös tevékenység támogatás a jellemző.

A magas szintű, hatékony szervezeti együttműködés növeli a piacképességet és a versenyelőnyt. 

loading

Verseny vagy együttműködés?

A munkahelyi verseny nem ördögtől való. A szervezeteknek szükségük van a versenyszellemre. A verseny magasabb teljesítményre inspiráló helyzet, amelyben a képességek és erőfeszítések "csúcsra járatása" által az eredmény maximalizálható. Kiemelkedő teljesítményre és a - gyakran rejtett - képességek felszínre kerülésére nyújt lehetőséget. Tanulásra, fejlődésre, a komfortzóna elhagyására serkent. Növeli az önismeret szintjét, reálisabb önértékelést tesz lehetővé.

loading
loading

Versenyalapú szervezet - Veszélyek

Azokban a szervezetekben, ahol a személyek és a szervezeti egységek közötti verseny a teljesítményértékelés, jövedelem, előrelépés alapja, az együttműködésben ellenérdekeltekké válhatnak a munkatársak. A csoport tagjai nem lesznek motiváltak idejük, tudásuk megosztásában, ha az egyéni szintű értékelés a meghatározó, és az együttműködést versenyhátrányként értékelik. Pl.: Értékesítők esetében: részben vagy egészben egyéni, jutalék alapú jövedelem.

A szervezeten belüli verseny lehet szükséges és inspiráló, de át kell gondolni az  együttműködés  nézőpontjából is. Ha a munkavégzés  során a tét "vagy én vagy te", ha nincs a kooperációt ösztönző rendszer kialakítva, magas szintű együttműködés nem elvárható. Korlátozott tudásmegosztás, látszat együttműködés lesz az eredmény. A munkatársak egymást vetélytársnak tekintik. 

loading
loading
loading

A szervezetfejlesztés lehetőségei

 • Vállalati értékek meghatározása, kommunikációja, elfogadtatása
 • Közös célokra helyezett hangsúly
 • Inspirálódás más piaci szereplőktől 
 • Az együttműködés ösztönzése, motivációs eszközök alkalmazása
 • Lehetőség projektfeladatok végzésére
 • Nyílt, kiegyensúlyozott munkahelyi légkör megteremtése
 • Közös étkezés biztosítása
 • Közösségi szokások, rituálék kialakítás
 • Eredmények megünneplése
 • Szabadidős rendezvények szervezése, az informális kapcsolatok épülésének támogatása.
 • Soft skills tréningek szervezése: kommunikációs, érzékenyítő, csapatépítő, konfliktuskezelő

Összegzés

A munkahely közösség meghatározott cél elérése és értékteremtés érdekében szerveződik. Tagjainak együtt kell működniük egymással akkor is, ha kulturális hátterük, szokásaik, és személyiségük különböző. A hatékony együttműködés érdekében szükség van az egyéni és a közös erőfeszítésre, a vezetői támogatásra és megfelelő képességekre is.
Nélkülözhetetlen, hogy a szervezet is megteremtse és támogassa az együttműködés lehetőségét és annak fejlesztését.

loading
loading