Munkahelyi elsősegélynyújtás előírásai
Ez a lecke akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden diát megtekintünk és a leckében eltöltjük az előírt időt, amit a kis óra ikonnal nyomon is követhetünk.

 

A munkáltató köteles biztosítani a munkahelyen elsősegélynyújtó dobozt, valamint elsősegélynyújtásra kijelölt helyet, bizonyos esetekben kötelező szakembert megbízni, aki ellátást biztosít a munkavállalók számára.

Életveszélyes állapotba került személy állapot romlásának megállítása érdekében a pácienst elsősegélynyújtásban kell részesíteni a mentők megérkezéséig.

A sérült/beteg ellátását elsősorban kiképzett elsősegélynyújtó illetve középfokú szakképzettséggel rendelkező személy végezheti el.

 

Elsősegély

 

 

loading
loading

Elsősegélynyújtó személy

Szakképzett elsősegélynyújtó az a személy, aki részt vett minden szükséges egészségügyi oktatáson és sikeres vizsgával rendelkezik.  Az elsősegélynyújtással megbízott személyek száma egy adott cégen belül foglalkoztatott munkavállalók létszámától függ.

loading

Az elsősegélynyújtó segítése

Az elsősegélynyújtók számára a munkavégzés helyén készenlétben kell tartani az elsősegélydobozt és annak felszereléseit, ügyelve arra, hogy ezek mind megfelelő:

 • mennyiségben;
 • minőségben;
 • szennyeződésektől védve álljanak a szakemberek segítségére.
loading

 

Elsősegélynyújtással megbízott munkatársak létszáma attól függően növekszik, hogy hány ember végzi az adott területen a munkát. Az elsősegélynyújtó szakembernek minden műszakban a dolgozók rendelkezésére kell állnia.

 • 6-50 közötti foglalkoztatott létszám esetén 1 elsősegélynyújtó személy,
 • 51-100 fő között 2 szakember,
 • 101-200 fő esetén 3,
 • 201-400 dolgozó esetén 4,
 • 400 munkavállaló felett pedig 5 elsősegélynyújtó szakember

kell álljon a munkavállalók rendelkezésére munkavégzés során.

loading

Elsősegélynyújtók száma

 

 

 

Az elsősegélynyújtás fontos tárgyi feltételeihez tartozik az elsősegélydoboz, ennek darabszámát pedig a munkavállalók létszámának figyelembevételével kell meghatározni, az MSZ (Magyar Szabvány) szerint. 

loading

A cégvezető köteles gondoskodni az elsősegélynyújtó felszerelések beszerzéséről, karbantartásáról, a már lejárt/elhasználódott eszközök pótlásáról, és mindezek biztosításáról az elsősegélynyújtó szakember számára. Az elsősegélynyújtó felszerelést jól látható, gyorsan és könnyen megközelíthető helyen kell tárolni.

Tárgyi feltételek

 

 

loading
loading
loading

Elsősegélynyújtó helyiség

Jogszabály szerint legalább egy elsősegélynyújtásra szolgáló helyiséget kell biztosítani a munkavégzés helyén ott, ahol a helyiségek mérete, a végzett tevékenység jellege és a balesetek gyakorisága ezt indokolja.

loading

FONTOS

A kijelölt helyiséget kötelező ellátni az „ELSŐSEGÉLY” feliratú táblával, így minden dolgozó könnyen elérheti baleset bekövetkezése esetén.

 

loading
loading
loading
loading

Az elsősegélynyújtó kötelességei

 

Baleset/sérülés esetén az elsősegélynyújtó szakember köteles az ellátásban részesült munkavállaló felettesének jelenteni az elsősegélynyújtás tényét és a sérült állapotáról beszámolni.

loading

Az elsősegélynyújtó személye


A szervezet vezetője köteles gondoskodni a munkahelyi elsősegélynyújtó(k) kijelöléséről, annak kiképzéséről és továbbképzéseiről is. A kijelölt elsősegélynyújtó(k) el kell végezze az elméleti és gyakorlati  elsajátítást, valamint a segítségnyújtás alapismereteit.

Ezeket az alapoktatásokat a területi foglalkozási-egészségügyi orvos végzi, azonban kivételes esetekben a továbbképzéseket egy középfokú egészségügyi képesítéssel rendelkező személy is megtarthatja.

A kiképzett elsősegélynyújtó a sikeres vizsgatételről bizonylatot kap.


loading

A munkahelyi vezető kötelessége

A kiképzett elsősegélynyújtókat legalább kétévente továbbképzésre kell küldeni. A munkahely jellegétől függően lehetséges sérüléseket, rosszulléteket és azok felismerését oktatni kell valamennyi dolgozó részére. Ismertetni kell velük a kijelölt elsősegélyhelyet és a kijelölt elsősegélynyújtók nevét, telefonszámát, egyéb elérési lehetőségeit. 

loading

A munkahelyi vezető köteles biztosítani elsősegélynyújtás előtt a munkahelyi veszélyek és azok forrásának ismertetését, mint például az áramkörök, vezetékek, gázos légterek, feszültségforrások, gyúlékony anyagok, veszélyes anyagok, nagy súlyú gépek, vagy veszélyes munkagépek, eszközök veszélyeinek ismertetése.

 

A munkáltatónak minden esetben gondoskodnia kell az esetleges veszélyforrások megszüntetéséről a munkavégzés során. Köteles a veszélyes munkához védőfelszerelést, valamint megfelelő műszaki-, és alapismereteket átadni a munkavállalónak.

Áramütési kockázattal járó, vagy veszélyes anyagokkal, készítményekkel foglalkozó munkavállalónak ismernie kell a tevékenységéből származó lehetséges sérüléseket, mérgezéseket és az ilyen helyzetekre vonatkozó elsősegélynyújtási előírásokat.

loading

A munkáltató kötelességei

 

 

 

Abban az esetben, ha egy személy élete/egészségi állapota veszélyeztetve van, esetleg baleset éri, kötelességünk a segítségére sietni, majd szakszerű ellátásban részesíteni, míg a hivatalos szervek (mentők) meg nem érkeznek a helyszínre.

Az elsősegélynyújtásnak vannak különböző személyi és tárgyi feltételei, melyekkel jó tisztában lenni, viszont ha a baleset mértéke megkívánja az azonnali segítségnyújtást, környezettől és időtől függetlenül el kell végeznünk a segítségnyújtást.

loading

Kollektív kötelesség

 

 

Mentőhívás alapszabályai

Amikor szükség van a mentőkre, az általában egy felfokozott hangulat mind az érintett, mind a körülötte levők számára. A pánikba esés azonban a lehető legrosszabb reakció, amit ismeretekkel, összeszedettséggel előzhetünk meg a leghatékonyabban.

 • Tárcsázzuk a 112-es központi számot, vagy a mentők 104-es hívószámát!
 • A diszpécser fog jelentkezni, aki bizonyos kérdéseket fog feltenni.
 • Vegyük sorra, mi az, ami feltétlenül legyen nálunk annak érdekében, hogy ne vesztegessünk értékes másodperceket azzal, hogy ezeket akkor kezdjük keresgélni, amikor kiderül, szükség lehet rájuk.
loading
loading