Beszállítói lehetőségek
Ez a lecke akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden diát megtekintünk és a leckében eltöltjük az előírt időt, amit a kis óra ikonnal nyomon is követhetünk.

A beszállítók szerepe

A szállító szerepének fontos elemei a következők:

 • törvények betartása: az összes vonatkozó szabályozás, szabvány, az emberi jogok védelme.
 • méltányosság: az összes kiskereskedőnek ugyanazon feltételeket kell biztosítania, nem utasíthatja el őket távolságuk vagy más okok miatt.
 • legjobb ár: a legjobb ár és minőség garantálása a kiskereskedők számára, a fennálló bizalom megtartása érdekében
 • nincs összeférhetetlenség: a beszállítók nem tarthatnak üzleti kapcsolatot barátaikkal, családtagjaikkal, kollégáikkal. Erre a tisztességtelen bánásmód kiküszöbölése miatt van szükség.
loading

Hosszú távú lehetőségek

Beszállítóvá váláskor nemcsak kötelezettségei vannak a cégnek (megbízhatóság, állandó minőség, pontosság, európai és nemzetközi szabványi előírásoknak való megfelelés), számos előnnyel is jár:

 • a meglévő piaci részesedés növelése, vagy új piacon való megjelenés
 • rendszeres megrendelések
 • képzési programok, nagyvállalatok által szerzett tudás megkapása

A piaci lehetőségek a következők alapján alakulnak:

 • termékek/szolgáltatások köre
 • fogyasztói célcsoportok jelenléte és igényei
 • növekedési lehetőségek

Ezek három feltételből indulnak ki:

 • Milyen igényeket akar kielégíteni? - összetevők és termékfunkciók meghatározása
 • Mi alapján választanak a fogyasztók? – termékjellemzők meghatározása
 • fogyasztói viselkedés – szegmensekre osztás
loading

Termékjellemzők kialakulása

Ennek során meg kell adni a termék műszaki adatait, legfontosabb, a fogyasztó számára fontos és hasznos tulajdonságokat, valamint a kapcsolódó szolgáltatások körét.

Fel kell tüntetni tehát:

 • a termék árát
 • teljesítményét
 • élettartamát
 • specifikációit
 • a pótlás lehetőségének formáit és eszközeit
 • súlyát
 • kiszerelését

A termékjellemzők kialakítása a következő eszközökkel valósul meg:

 • precizitás a munkafolyamatban
 • szállítási mennyiség, pontosság, hatékonyság betartása
 • pótalkatrészek elérhetőségének biztosítása
 • dokumentáció megléte
 • szerviz szolgáltatás biztosítása
loading

Információszerzési lehetőségek

Beszállítói program keretében regisztráltatni kell a céget. A kis- és középvállalkozások támogatást kapnak a Gazdasági Minisztériumtól az induláshoz.

 • Üzleti információ: katalógusokból, adatbázisokból és a cégbíróságtól is adat szerezhető adott vállalkozásról, ezektől a szervektől:
  • Magyar Kereskedelemfejlesztési és Befektetési Kht.
  • a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
  • helyi vállalkozói központok
  • a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
  • Magyar Agrárkamara
  • helyi és országos érdekképviseletek szervezeteik - IPOSZ, OKISZ, VOSZ, stb.
  • az vállalkozások ágazatait érintő legfontosabb szakmai szövetségek
  • a vásárlók igényeit és a beszállítók kínálatát összehangoló irodák
 • Internet
 • Kiállítások

 

loading

Beszállítói kapcsolatok fejlődése

Az Európai Unió beszállítási stratégiája a kis- és középvállalkozások beszállítóvá válását segíteni. Hangsúlyt fektet a:

 • beszállítóvá válásra a térségen kívüli piacokon kutatási és ösztöndíj lehetőséggel
 • versenyképesség növelésére a világpiaci szereplés érdekében

Fejlődése megvalósulhat a következőkkel:

 • beszállítói piac átláthatóságának javítása
  • útmutató a beszállítás jogi kérdéseiről
  • a beszállítói gyakorlat elemzése iparáganként
  • szakmai fórumok az érdeklődő cégeknek
 • partneri együttműködés támogatása
loading

UNIDO

A beszállítói kapcsolatok fejlesztésére jött létre, azzal a céllal, hogy ösztönözze a vállalatok verseny- és munkahelyteremtő képességét, a termelékenység és export növekedését. Mivel nem csak egyedi alvállalkozónak szól, hanem partnereknek, ezért alvállalkozói központokat hoztak létre, mely az UNIDOSSS program keretein belül valósult meg.

 • iránymutatást ad a vállalkozások számára a legfontosabb kérdésekről, jogi keretekről, a vállalkozási szerződések helyes kitöltéséről
 • együttműködik a kiállításszervezőkkel az alvállalkozók piacokon való részvételét elősegítve
loading
loading

Beszállítói célprogram

Hazánkban a kis- és közepes vállalkozások beszállítóvá válását a Magyar Kormány kifejezetten ösztönzi, és a Széchenyi Tervben valamint a Mentori Programban valósítja meg ennek támogatását. A beszállítással kapcsolatos kérdések tanácsadások és képzés keretében, valamint beszállítói fórumok megrendezésével kerülnek megválaszolásra. 

A célprogram előnye, hogy vissza nem térítendő támogatásokat ad a kis- és középvállalkozásoknak, amivel az induló beszállítói tevékenysége beruházási költségeit részben fedezheti.

loading
loading

Akcióterv

 • Termékhatározó rendszerek segítségével annak meghatározása, hogy milyen kategóriába sorolható a beszállító termékköre.
 • Annak a piacnak a felderítése, amelyik a legjobb feltételeket biztosítja a termék értékesítéséhez.
 • Kideríteni, mely gazdasági szervezet keres beszállítót, a termelési adatokat elemzése.
 • A cég bemutatkozó kiadványának megszerkesztése, ami rövid, pontos információkat tartalmaz a beszállítóról.
 • A cég internetes elérhetőségének, honlapjának elkészítése
 • Marketing tevékenység az interneten, kiállításokon.

 

loading

Beszállítói piacra jutás

A beszállítói piacra nehéz a bejutás, de több lehetőség is van arra, mivel próbálkozhat a szervezet:

 • Törekedni kell a partnerekkel, hasonló termékeket gyártó cégekkel való aktív kapcsolattartásra.
 • A nemzetközi üzleti partnerkereső az Európai Unió támogatott rendszere, és segítségével más tagországban lévő, hasonló tevékenységű vállalatokkal tarthatunk kapcsolatot.
 • BRE/BC-NET integrált adatbázis, 70 ország kis- és középvállalkozásainak adataival
 • VANS: Euro-Info Központok belső hálózatán keresztül üzleti partnerek keresése a megjelölt országokban.
 • beszerzési ügynökökkel való kapcsolattartás
 • klaszterhez csatlakozás lehetősége
 • közbeszerzési eljárások figyelemmel kísérése
 • export lehetőségek kihasználása
 • stratégia szövetség más vállalattal
loading

Összegzés

A beszállítóknak minden esetben be kell tartaniuk a hatályos helyi törvényeket, méltányosnak kell lenniük, nem merülhet fel összeférhetetlenség a tevékenységükben, és a legjobb árat kell kínálniuk minden ügyfelüknek. Beszállítóként növelhető a piaci részesedés és a megrendelések száma, de figyelemmel kell kísérni a termékek körét, a fogyasztókat és a növekedési lehetőségeket. Egy jó szállító meghatározza termékének jellegét.

A szállítóról különféle módokon szerezhetünk tudomást, és a szervezet kell is, hogy hirdesse önmagát. Az UNIDO a beszállítók fejlesztésével foglalkozik, Magyarországon pedig a Széchenyi Terv és a Mentori Program segíti. Akcióterv segítésével még sikeresebbé tehető a vállalkozás. A beszállítói piacra jutás pedig több módon is lehetséges.

loading