Önismeret
Ez a lecke akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden diát megtekintünk és a leckében eltöltjük az előírt időt, amit a kis óra ikonnal nyomon is követhetünk.

Bevezetés

Ahogy a magánéleti, úgy üzleti sikereinket is erősen befolyásoló tényező egyéni és szakmai önismeretünk valamint társas kultúránk mértéke.

Vállalkozás tervezésekor életünket meghatározó döntés kapujában állunk, melynek sikerességére is jelentős hatással lesz, hogy mennyire valós az a kép, amelyet magunkról gondolunk. Önismeretünk most, a startpisztoly elsütése előtt kiemelten fontos ahhoz, hogy elérjük vállalkozói céljainkat

loading
loading

Egy életen át

"Mindig az első lépés a legnehezebb. Az első lépés önmagunk megismerése. Elkezdeni soha nem késő."  Shirley Maclaine
Az önismeret nem egy egyszeri lecke vagy tantárgy az életünkben, hanem egy teljes életutat végigkísérő feladat, folyamat és érdekes - olykor örömteli, máskor keserédes - felfedezések sora. Ahogy változik az utunk, úgy változunk mi magunk is. Változunk spontán, szándékosan és időnként kényszerűen vagy ellenállva. Ahhoz, hogy aktuális, érvényes legyen önismeretünk, folyamatos figyelmet kell fordítani önmagunkra.

loading

Önreflexió

A felsorolt kérdések sora szinte a végtelenségig folytatható. Kérjük, válaszolja meg a feltett kérdéseket.

 • 5 évvel ezelőtt milyen válaszokat adott volna a fenti kérdésekre?
 • Mit gondol, ha vállalkozóvá akar válni, melyek azok az önismereti kérdések, amelyekkel foglalkoznia kell?

 

Változások és önismeret

Önismeretünk és annak bővülése előmozdíthatja a változásokat (pl: képességeink „felfedezése” vagy motivációink, vágyaink azonosítása új terveket kovácsolhat).

loading

Az új helyzetekre, kihívásokra és változásokra adott válaszaink is formálják önismeretünket. Mindenki életében vannak olyan előre nem látható változások, amelyeknek „csak” követője lehet (pl: gazdaságban bekövetkező változások, krízis, baleset).  Azonban érdemes észrevenni, hogy ha nem figyelünk a változásokra, túl gyakran sodródunk és válunk az események követőjévé, akkor minden „csak úgy” megtörténik velünk. Vállalkozóként fontos, hogy képesek legyünk szükség esetén kezdeményezni a változást, elébe menni az eseményeknek.

Az önismeret szintjei

1. Felszín

Önmagunkról alkotott kép. Külső, belső tulajdonságaink, képességeink, erősségeink, gyengeségeink.

2. Mélyebb szint

Viselkedésünk, terveink motivációjának, mozgatórugóinak ismerete. Múltunk, élettörténetünk hatása a jelenünkre, terveinkre, vágyainkra. Annak felismerése, hogy viselkedésünk, tetteink, milyen módon támogatják terveinket, céljainkat.

3. Társas szint 

Életünkre, munkánkra - közvetlenül vagy közvetve – hatással vannak társas kapcsolataink. A társas szint a másokkal való kapcsolatainkra vonatkozik. Milyenek a kapcsolataink? Hogyan vélekednek rólunk mások? Milyen eltérés mutatkozik a magunkról alkotott és a másokban kialakult képben?

loading

Mások tükrében

Az önmagunkról alkotott és a másokban rólunk kialakult kép gyakran eltér egymástól. Az önismeret fejlesztésének elengedhetetlen lehetősége a mások visszajelzéseivel kapcsolatos nyitottság és befogadó készség. Ugyan mások visszajelzései nem kell, hogy feltétlenül felülírják az önmagunkról alkotott képet, de azok átgondolkodása, mérlegelése értékes információkkal szolgálnak. Feltétlenül szükségessé válhat a visszajelzések értékelése abban az esetben, ha azok különböző emberektől érkeznek és azonos tartalmúak.

Kényes egyensúly

A megfelelő önértékelés hiányát jelzi, ha valaki elsősorban és döntően mások tükrében képes megméretni, meghatározni önmagát. Ez a helyzet egy nagyon ingatag állapotot eredményezhet. Egy reális önértékelésű embert nem fogja súlyosan kibillenteni az egyensúlyából egy váratlan, meglepő vélemény. Ugyanakkor valószínűleg elég erős és stabil lesz ahhoz, hogy mielőtt elutasítaná azt, képes legyen átgondolni és értékelni.

loading
loading

A JOHARI-ablak

A Joseph Luft és Harrington Ingham pszichológusok által kidolgozott Johari-ablak az önismeret egy széles körben alkalmazott modellje. A pozitív tulajdonságokat vizsgáló modell területei:

 • Nyílt terület: Tulajdonságaink, viselkedésünk, amelyekkel mi magunk tisztában vagyunk, és amelyek mások számára is láthatók.
 • Rejtett terület: Személyiségünk sajátosságai, gondolataink, érzéseink, amelyeket mások elől szándékosan elrejtünk, titkolunk.
 • Vak terület: Olyan mások által észlelt, ismert tulajdonságaink, amelyeket nem látunk, és amelyeknek nem vagyunk tudatában.
 • Ismeretlen terület: Tudattalanunkban rejlő dolgok. Öntudatlan motivációk, reakciók, érzelmek, amelynek nem vagyunk tisztában a gyökerével. Feltáratlan terület, amellyel sem mi, sem a környezetünk nincs tisztában.
loading

Rugalmas ablak

A modell „ablakszárnyainak” mérete nem fixen rögzített. A nyílt terület nagysága egyénenként és helyzetenként változó. Helyzetfüggő, hogy milyen mértékben szabad vagy célszerű megnövelni a rejtett területtel szemben.

A túlzott, nem helyzetnek megfelelő nyitottság, éppúgy zavaró és káros is lehet, mint amikor az ablakszárny szinte egy apró ponttá zsugorodik és a rejtett terület mérete indokolatlanul megnő. Ez utóbbi esetben a belátástól való indokolatlan mértékű védekezés azt a benyomást is keltheti, hogy rejtegetünk valamit vagy bizalmatlanok vagyunk.

Az önismeret fejlődését a vakterület csökkenése jelenti. Minél kevesebb azoknak a tulajdonságainknak a száma, amelyről nem tudunk, annál fejlettebb és reálisabb az önismeretünk. Ennek a területnek a csökkenése azt is jelenti, hogy az önmagunkról alkotott és a mások által kialakított kép között nincs túlzottan nagy különbség.

Az ismeretlen terület tartalma automatikusan nem kerül felszínre. Annak szándékos feltárására indokolt esetben szakember bevonásával kerülhet sor.   

loading

Célok és önismeret

A vállalkozóvá válással kapcsolatos helyes döntésekhez szükségünk van önismeretre, melynek részét képezi a reális célok kijelölése is. Az alábbiakban felsorolt célok közül válassza ki, majd egy papírra lejegyezve állítsa ragsorba azokat, amelyek lényegesek Ön számára. Természetesen egyéb, a felsorolásban szereplő célokat is figyelembe vehet.

A kiválasztott célokat vesse össze tervezett vállalkozásával. Gondolja át, milyen összefüggéseket és egyezőségeket tud azonosítani.

 • Vezető szerep
 • Szakértelem, kompetencia
 • Presztízs
 • Szolgálat
 • Gazdagság
 • Értékteremtés
 • Függetlenség
 • Önállóság
 • Változatosság
 • Kihívások
 • Szeretet
 • Biztonság
 • Önmegvalósítás
 • Felelősség
 • Örömök
loading

Úton

„A világ utat nyit annak az embernek, aki tudja, merre tart.“  Ralph Waldo Emerson

loading

Talán nem is mindig könnyű megtalálnunk, és pontosan megfogalmaznunk céljainkat. Ha megtaláljunk célunkat, az odavezető utunk megtételét támogatja önismeretünk. Egy célhoz többféle úton is eljuthatunk. Az önismeret segít kiválasztani a számunkra legjobban járható elágazásokat, ösvényeket, és elkerülni a „szakadékokat”. Kiváló itinerként szolgál vállalkozói tevékenységünk idején, és segít megtalálni munkánkban az örömet és kiteljesedést is.