Építőipari munkák típusai
Ez a lecke akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden diát megtekintünk és a leckében eltöltjük az előírt időt, amit a kis óra ikonnal nyomon is követhetünk.

Építőipari munkák

Milyen típusú építőipari munkákat különböztetünk meg?

Ezt a kérdést a végeredmény határozza meg, vagyis mit érünk el a munka elvégzésével.

Eszerint lehet:

  • bontás: meglévő építmény felszámolása annak lerombolásával és a keletkezett építési hulladék elszállításával;
  • felújítás: meglévő építmény megújítása annak állagának javítása és korszerűsítése;
  • átalakítás: a meglévő építmény adottságainak variálása a jobb, vagy megváltozott funkcionalitás érdekében;
  • új építés: korábban nem létező, teljesen új építmény létrehozása, vagy meglévő építmény bővítése.

A következőkben ezeket a folyamatokat ismerjük meg részletesebben.

loading

Bontási munkák

Ezen területen alapvetően sok szakértelem nem szükséges, de itt kell legjobban figyelni a munkavédelmi követelményekre, mert egy fokozottan balesetveszélyes terület. Nagyobb volumen esetén a technológiának megfelelő gépesítés is elkerülhetetlen.

A bontás lehet önálló tevékenység is, vagy egy új építés előzménye. A vonatkozó jogszabályok figyelembevételével hatósági engedély kötelezett is lehet. Legfontosabb, hogy képzett, szerkezetet ismerő szakember irányítása mellett történjen a munkavégzés. Alapelv, hogy a bontás az építés fordított sorrendjében történjen, vagy is fentről lefelé és nem fordítva! Lehet a bontás speciális technológiájú, úgy, mint a robbantás vagy a lengő golyós rombolás. Ezek a megoldások természetesen speciális szaktudást is igényelnek és csak megfelelő feltétel rendszer mellet alkalmazhatók.

loading

Bontási törmelék kezelése

Ha a bontási törmelék kezelése is feladatunk tisztában kell lenni az anyag típusokra vonatkozó tárolási, elhelyezési előírásokkal. Különös tekintettel a veszélyes minősítésű építési törmelékekre (pl. azbeszt, pala, szennyezett anyagok).

A sitt megfelelő elszállítása és elhelyezése nagyon költséges, azonban elkerülhetetlen. Az ilyen tevékenységet végző vállalkozásoknak szigorú előírásokat kell követniük, melyeket a “45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól” megnevezésű jogszabály tartalmaz. Ezért is fontos a bontási munka előzetes pontos felmérése, milyen típusú anyagok fordulhatnak elő és milyen mennyiségben. A mennyiségi meghatározásnál figyelni kell arra, hogy a bontandó szerkezet bontott állapotban nagyobb térfogatot foglal el (laza m3). A bontási munka elvállalásánál mind ezek tudatában vállalkozzunk.

loading

Felújítási munkák

A felújítás a meglévő épületek alapvető átalakítása nélküli korszerűsítését vagy állagmegóvási munkáit jelenti. A feladatot itt is a megrendelő  határozza meg, de legtöbbször tervek nem állnak rendelkezésre. Jó esetben az ajánlattételhez kaphatunk részletes felmérést, vagy árazatlan költségvetést.

Ha felmérés nincs és például az a feladat, hogy fessünk ki egy lakást, célszerű pontos kalkulációt készíteni a későbbi viták elkerülése érdekében. Habár vannak még olyan tapasztalt szakik, akik kis hibaszázalékkal ránézésre megmondják egy munka anyag- és időszükségletét és kész is a kalkuláció. Ez a módszer nem ajánlatos, de néha működhet. Ezeknél a feladatoknál rendelkezni kell a régebbi szerkezetek és anyagok ismeretével és az újdonságokkal is. Itt találkozhat egy régebbi technológia a legkorszerűbbel, ezért kell tisztában lenni esetleges egymásra hatásukkal.

loading

Átalakítási munkák

Meglévő épületen belül, részleges bontással, illetve építéssel járó belső változtatási munkákat fed le. A jogszabályok figyelembevételével a nagyobb átalakítások - melyek szerkezetet, homlokzatot vagy alapvető funkciót érintenek - már csak építési engedély birtokában lehet elvégezni. Itt már kisebb átalakításnál is elvárható a terv biztosítása.

Meglévő és régi épületeknél sok bizonytalanság lehet a tervezéskor az eltakart, nem látható szerkezeteknél. Első lépésként fel kell kutatni az épület eredeti hiteles dokumentumait. A tervek birtokában és annak hiányában is előzetes feltárásokat kell végezni, annak érdekében, hogy beazonosításra kerüljenek a szerkezetek.  Az építési munkák során is feltárásra kerülhetnek előre nem látható körülmények. Kezelésükre célszerű tartalék keretet képezni, ami fedezetet biztosít a nem várt helyzetekre.

loading

Egy speciális terület: a műemlékvédelem

Egy műemlékké nyilvánított épület felújítása, állagmegóvása, vagy rekonstruálása nemes feladat bármely építőipari közreműködő részére. Ajánlott, hogy  a szakma kiválóságai merészkedjenek erre a területre. A megfontolt részletes kutatómunka lehet az alapja a jó megoldások kiválasztásához.

Egy több száz éves épület történetében sok minden előfordulhatott, ezért el kell dönteni hogy melyik korszaka az, amelyik irányadó  a végleges megjelenés érdekében. A témával foglalkozó tervező megfelelő jogosultságú lehet, míg a kivitelezőtől referencia követelményt lehet elvárni. A kivitelezést meg kell előznie az Építészet és Építésügyi Helyettes Államtitkárság közreműködésével létrejött, tervező, beruházó és a  helyi főépítész képviseletével történő egyeztetésnek. A alapelvek tisztázása után történhet meg a tervezés, az engedélyeztetés és a kivitelezés. A kivitelezés során nagy jelentősége van a szaktudásnak és a szakmai alázatnak, mert itt elsődleges a régi mesterek munkájának a megőrzése.

loading

Új építés

Az új építés meglévő épület bővítést, vagy teljesen új, úgynevezett "zöldmezős"  beruházású építést takar. Ez esetben mindenképpen építési engedély köteles a vonatkozó engedélyezési-, illetve kiviteli tervekkel.

Az építési feladatot egyértelműsítik a tervek, költségvetések és a műszaki leírás hármas egysége. Ezen feladatok során már biztos hogy több szakmának kell együtt dolgoznia a komplex feladat eredményessége érdekében. A feladat mértéke dönti el, milyen kapacitású szervezet kell a kijelölt határidőre való teljesítéshez. Az építési vállalkozónak el kell döntenie, hogy mit bírnak el, és csak a teljesíthetőt vállalja el, vagy társuljon más vállalkozással a siker érdekében. Új épület esetén a magasépítés mellé betársul a mélyépítés is, mert minden épületnek kell rendelkeznie közmű és út kapcsolattal is.

loading

Meglévő épület bővítése

Mint rögzítettük, a bővítés is az új építés kategóriájába tartozik a sajátos kötöttségeivel. Tervezés során el kell dönteni hogy az új építés, hogyan illeszkedjen a meglévő épülethez, annak szerves részét, vagy eltérő struktúrát képviseljen. A bővítés  formája a ráépítés vagy hozzáépítés lehet. Az első verziónál a meglévő tartószerkezetek további terhelhetőségét kell számba venni, valamint a közmű rendszer kapacitását a többlet igény kielégítésére. A másik esetben az alapozás és a tartószerkezetek kapcsolatát, vagy dilatálását meg kell oldani. A bővítmény közműellátottsága és épületgépészeti rendszerei általában a meglévő bővítéseként fejleszthető, de nagyobb volumenű bővítmény esetén az önálló rendszer is lehet. Itt is jelentősége van a régi és új szerkezetek és anyagok ismeretének a szakszerű kivitelezés érdekében.

loading

Zöldmezős beruházás

A zöldmezős beruházás is az új építés kategóriájába esik, azzal a pontosítással, hogy az építés teljesen önálló, korábban mezőgazdasági művelés alatti területen valósul meg. Az építés jellege általában ipari létesítmény, ami léptékében nagyobb volument képvisel. A zöldmezős jellege miatt az új épület teljes infrastruktúráját is ki kell építeni, ami jelenti a teljes közmű és út kapcsolatokat is. Az utóbbi időben, így alakultak ki az ipari parkok. Az ilyen típusú építéseknél szinte csak a nagyobb vállalkozások jöhetnek szóban a kivitelezés terén. Az alkalmazott szerkezeteknek a gyors és olcsó építés feltételeit kell kielégítenie, nagy fesztávú belső terek kialakításával.

loading

Összefoglalás

A modulban sorrendben az alapvető építési munkáktól a műemlékvédelem keresztül jutottunk el a zöldmezős beruházásokig. Ennek során érintettük a bontási, felújítási és átalakítási munkálatok témakörét, valamint foglalkoztunk az új építés fogalmával és a bővítési munkálatokkal is. Ebből is látszik, hogy milyen széleskörű és változatos az építőipar működési területe. Mindegyik munka típusnak meg van a maga szépsége és kihívásai. Le kell vonni a tanulságot, hogy az építőiparban nem csak maradandót kell létrehozni, hanem a maradandó értékeket meg is kell őrizni, óvni a jövő számára.

loading