Korszerű menedzsment
Ez a lecke akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden diát megtekintünk és a leckében eltöltjük az előírt időt, amit a kis óra ikonnal nyomon is követhetünk.

Bevezetés

A menedzsment fogalmát nagyon sok területről ismerhetjük már. A turizmus területén ugyanolyan fontos szerepe van, mint a gazdasági vagy ipari szektorokban. A menedzsment elemez, irányít és fejleszt, képes egységes egészként vizsgálni a tényezőket, és feladatokat kiszabni hozzájuk.

Egy turisztikai vállalat esetében a menedzsment része a belső és külső elemzés, az arculat és a stratégiai tervek, ráadásul egy úti cél vagy szálloda elemzése is. Újdonságnak számítanak a TDM szervezetek, akik összekötik a turisták keresleteit a szolgáltatók kínálataival.

loading

A menedzsment

A menedzsment fogalma több szempontból vizsgálható. Ez a tevékenység különböző társadalmi rendszereket alakít ki, irányít és fejleszt. A mai menedzsment már nem csak a gazdasági célú vállalkozások esetében használható, hanem bármilyen ágban, ahol vezetési problémák jelennek meg.
A menedzsment öt alapelve:

 • alkalmazásorientált – útmutatásokat szab meg a gyakorlat végrehajtására
 • rendszerorientált – a turizmus rendszerének egységes egészként vizsgálata
 • többdimenziós – több témát foglal magába, például az anyagi, funkcionális és ésszerűségi szempontokat
 • integráló – a munkatársak magatartásait befelé integrálja, kifelé beilleszti a környezetbe az intézményt
 • értékorientált – a társadalmi környezet számára fontosak az értékítéletek, a tisztesség, megfelelő ár.
loading
loading

Vállalkozásmenedzsment

A vállalkozás tervezésének több egymásra épülő lépése van. A vállalkozói szemlélet a célok elérése vezető út, amelyet közvetíteni tudnak a vendégek és a munkatársak felé is. Ezt követi a vállalkozáspolitika az alapvető feladatokkal, majd az alapszabályok és a vállalkozási kultúra.

A menedzsment filozófia meghatározza a vállalkozás magatartását a társadalomban betöltött szerepéhez. Első lépésként a munkatársakkal kell megismertetni az alapelveket, normákat, hiszen ők lesznek az értékhordozók. Tehát a vállalkozási kultúra a vállalkozás megjelenési követelményeinek az összességét adja át a munkatársaknak.

loading

Arculat

Nagyon fontos a vállalkozás vagy akár a környezet arculata, hiszen ezeket a tényezőket fogja megvizsgálni a vendég, mielőtt elutazik.

loading

Információelemzés

Az elemzéseknek az a céljuk, hogy a menedzsmenttel foglalkozó munkatársakat információkkal lássák el akár a politika, akár a stratégiák vagy a tervek meghatározásához. Két fajta elemzést lehet végezni, amit összesítve SWOT-analízisnek nevezünk:

 • Belső elemzés – vállalkozásfejlesztés: erősségek, gyengeségek feltérképezése, stratégiai sikerpozíciók elemzése
 • Külső elemzés – környezetelemzés: környezet lehetőségei, veszélyei

A hosszú távú pozitív eredményt, azaz a profitot biztosítani lehet, ha a konkurenciával szemben egyedi képességeik vannak. Az információelemzések minden stratégiai lépés hátterét teszik lehetővé. A stratégiai lépéseket együtt rendszerelemzésnek nevezzük. Ebben az elemzésben nem csak a mennyiségi adatok a szükségesek, hanem a minőségi összefüggéseket is vizsgálni kell. A turisztikai szervezetek számára fontos, hogy a belső és a külső adatokat is folyamatosan kövessék.

loading
loading

Úti cél elemzése

Egy üdülőhelynél is ajánlatos „vállalkozáselemzést” készíteni. A tervezés magába foglalja a teljes úti célt, ami a piaci szolgáltatásokat és szolgáltatáscsomagokat, valamint ezek kombinációit jelenti. A tervezés során tehát össze kell gyűjteni az igényeket, és a szolgáltató lehetőségeket. Ebbe a csomagba tartozhat szálloda, étterem, sportpályák, gyógyhelyi kínálat. Egy turisztikai hely során több területet kell elemezni és értékelni, valamint a kínálati paletta változatosságát:

 • szolgáltatások és mellékszolgáltatások lehetőségei
 • szálláshelyfajták
 • ellátásfajátk
 • közlekedési eszközök
loading
loading

TDM

A turizmusban lassan ismert kifejezés a TDM, vagyis a Turisztikai Desztinációs Menedzsment. Alulról indul a szervezés, de felülről ösztönzi azt. Ennek az irányítási rendszernek a szintjei különböző szerepet töltenek be a szakmában. A cél az, hogy az elégedett turisták visszatérjenek.

 

loading

A helyi TDM-eknek nem a piaci tevékenység az első feladatuk, hanem a turisták számára a közvetlen élményszerzés, a megfelelő környezet biztosítása, ár-érték arányok kidolgozása. Térségi szinten az egységes kínálat megteremtése a lényeg, régiós szinten pedig ennek a kínálatnak a piacra vitele.

TDM szervezetek

Adott a turisztikai kereslet, ami a motiváció, a szabadidő, és a jövedelem, valamint adott a turisztikai kínálat, azaz a vonzerő, a közlekedés, a szolgáltatások, a higiénia, a vendégszeretet. A közvetítő szektorba tartoznak az utazásközvetítők és a TDM szervezetek. Ezeknek a szervezeteknek a főbb feladatai:

 • Termékfejlesztés
 • Turisztikai információs rendszer működtetése
 • Marketingkommunikácó
 • Oktatás
 • Monitoring
loading

A szervezet előnyei:

 • együttműködés versengés helyett
 • marketing költségek megosztása
 • helyben készült termékek figyelembevétele
loading

Összegzés

A menedzsment öt alapelvével társadalmi rendszereket alakít ki, irányít és fejleszt. Szem előtt tartja az értékítéleteket, az anyagi és funkcionális szempontokat. A vállalkozás tervezés lépései a vállalat, a vendégek és a munkatársak szempontjából is elengedhetetlen. Az arculati elemek közé tartozhatnak a természeti adottságok, a higiénia és a kedvesség.

Ezt az arculatot közvetítik a fogyasztóknak. Belső és külső információ elemzést végeznek, majd különböző stratégiai elemzéseket. Egyre elterjedtebb a Turisztikai Desztinációs Menedzsment, mely szervezetek összekötik a fogyasztókat a szolgáltatókkal.

loading