die Familie, die Feiertage
Ez a lecke akkor tekinthető teljesítettnek, ha minden diát megtekintünk és a leckében eltöltjük az előírt időt, amit a kis óra ikonnal nyomon is követhetünk.

Dialog

 • Das ist meine Familie.
 • Wow!
 • Das sind meine Ehefrau und meine Kinder: meine Tochter und mein Sohn.
 • Deine Ehefrau ist wunderschön!
 • Danke!

Párbeszéd

 • Ez a családom.
 • Nahát!
 • Ez itt a feleségem és a gyerekeim:  a lányom és a fiam.
 • Szép a feleséged!
 • Köszönöm. 
loading

Hallo, ich bin Anna. Ich bin 12 Jahre alt. Ich habe blonde Haare und blaue Augen. Ich habe einen Bruder, Andreas. Er ist 14 Jahre alt. Seine Augen sind braun und er hat braune Haare. Meine Mutter heisst Emma. Sie hat dunkle braune Haare. Mein Vater  heisst Johannes. Er hat kurze, schwarze Haare. Meine Urgrossmutter heisst Maria, sie ist 100 Jahre alt und ihre Haare sind grau.
Helló, Anna vagyok. 12 éves, szőke, kék szemű. Van egy bátyám, Andreas. 14 éves. Barna szemű, barna hajú. Az anyukám Emma. Sötétbarna haja van. Az apukám Johannes. Rövid fekete haja van. A dédnagymamám Maria, 100 éves, és a haja ősz.

loading

Grammatik

Birtoklás kifejezése haben szerkezettel

 

Ich habe einen Bruder. - Van egy fiútestvérem.

Hast du Geschwister? - Van testvéred?

Johannes hat zwei Brüder.  - Johannesnak van két fiútestvére.

Anna hat eine Schwester. - Annának van egy lánytestvére.

Das ist - ez
Das sind - ezek

Das ist die Schwester von Anna. - Ő Anna lánytestvére.

Das sind die Brüder von Johannes. - Ők John fiútestvérei.

loading
loading
 • Die Ehefrau meines Bruders ist meine Schwägerin. - A testvérem felesége a sógornőm.
 • Der Ehemann meiner Schwester ist mein Schwager. - A testvérem férje a sógorom.
 • Die Mutter meiner Ehefrau/meines Ehemannes ist meine Schwiegermutter. - A feleségem / férjem anyja az anyósom.
 • Der Vater meiner Ehefrau/meines Ehemannes ist mein Schwiegervater. - A feleségem / férjem apja az apósom.
 • Die Tochter meiner Schwester ist meine Nichte. - A testvérem lánya az unokahúgom.
 • Der Sohn meines Bruders ist mein Neffe. - A testvérem fia az unokaöcsém.
loading
loading
loading

Grammatik

melléknevek és határozószók előtt használhatunk nyomatékosító szavakat

 • so - annyira, ennyire
 • sehr - nagyon
 • wirklich - igazán

Du bist sehr fleissig! - Nagyon szorgalmas vagy!
Sei nicht so grob! - Ne legyél ennyire bunkó!
Du bist wirklich nett. - Igazán kedves vagy.

 

loading

Das ist Bernadett. Ihr Namenstag ist am 18.Februar, ihr Geburtstag ist am 23.August.

Silvester wird am 31.Dezember gefeiert.

Heiligabend wird am 24.Dezember gefeiert.

Unsere Nationalfeiertage sind der 15.März, der 20.August und der 23.Oktober.

Feiertage in Ungarn sind der 1.Januar, der 1.Mai, der 1.November, der 25. und 26.Dezember.

Ő Bernadett. A névnapja február 18-án, a születésnapja augusztus 23-án van.

Szilveszter december 31-én van.

Karácsony Szenteste december 24-én van.

A Nemzeti Ünnepeink március 15-e, augusztus 20-a,  október 23-a.

Munkaszüneti napok a január 1-e, május 1-e, november 1-e, december 25-e és 26-a.

loading