Az aktív időskor jellemzői
loading
loading

Bevezetés

Az aktív időskor valójában azt jelenti, hogy az idősek életkoruk előrehaladtával nem azonosulnak a klasszikus idős szereppel, újat öltenek magukra: a passzív, beteg időskép helyett aktívabbak, egészségesebbek lesznek. Ez azt jelenti, hogy olyan szabadidős tevékenységet vagy munkát választanak, amivel képesek kitölteni a mindennapjaikat, fizikailag és szellemileg is jól érzik magukat benne. 

Ha mindenki pozitívan áll az élethez, jó eredményeket képes elérni. Azért fontos, hogy készüljön az ember időskorára, és a nyugdíjas évek alatt is tudatosan éljen, mert így sok negatív esemény megelőzhető. A modul az ezen való megközelítésbe nyújt betekintést.

loading

Időskor-  életkori és biológiai megközelítések

Sejtjeink folyamatosan öregszenek. Ez jól látható az életciklusból: a babák gyerekek lesznek, a gyerekek tinédzserek, a tinédzserek felnőttek, a felnőttek idősek. Az életkornak megfelelő életfolyamatok természetesek, habár főleg idős korban, bizonyos mértékű hanyatlással járhatnak: gondoljunk csak a látás és hallásromlásra, a bőr rugalmasságának elvesztésére, a testtartás megváltozására, vagy a haj színének fakulására.

Vannak öregedést gyorsító tényezők, mint a genetika, a fizikai és szellemi igénybevétel, az életmódbeli magatartás (táplálkozás, testmozgás). Az öregedés első jeleit az apró ráncok és első ősz hajszálak megjelenésével észlelheti magán az ember.

loading

Időskor - pszichológiai  és szociológiai megközelítések

Az, hogy ki-hány éves, és mennyinek érzi magát, egyénenként változó. Ezek figyelembevételével megkülönböztetünk reális ént, ami a korral fellépő jelenségek elfogadását jelenti, és az ideális ént, ami az egyén legpozitívabb reprezentációját jelenti. E szempontokat figyelembe véve a szociológusok négy kategóriát különböztetnek meg:

  • feel age (hány évesnek érzi magát)
  • look age (hány évesnek néz ki)
  • do-age (életkorhoz köthető tevékenységeket végez)
  • interest-age (életkorhoz köthető érdeklődési körei vannak).

Az idősek a klasszikus idős képpen nem teljesen azonosulnak, azért a különböző kategóriák nem mindig mutatnak a valós életkorral való átfedést.

loading

Magyarországi szocio-demográfia jellemzők

icon_know

Magyarországon az idősek a népesség egyre nagyobb százalékát teszik ki. Míg az 1930-as években csupán 9,8%-uk volt, ma már minden ötödik ember idősnek minősül. Ez a szám 2030-ra elérheti a 30%-it is. Az idősek számának megugrásának két fő oka van. Az egyik az, hogy évről-évre csökken a születések száma, a másik pedig, hogy az egészségügyi ellátások miatt az idősek száma növekszik.

Jól látható, hogy a népesség idősebbik része a falvakban él, a fiatalok azonban a nagyvárosokban keresik a helyük, ami demográfiai problémákat okoz, ami a szociális ellátásban és a foglalkoztatásban nyilvánul meg leginkább. A társadalom elöregedéséhez az alacsony termelékenység is hozzájárulhat.

Aktív  időskor megvalósításának lehetőségei

A munkaerőpiacon kívüli aktivitás: az idősek egy része tudatosan készül nyugdíjjal éveire, azonban vannak olyanok, akik a nyugdíjkorhatár után is szívesen űznének valamilyen elfoglaltságot, például szerepet vállalnának az unokák felnevelésében.

Szabadidős tevékenységek: az idős lakosság nagy része másfélszer többidőt fordít tévénézésre, mint a teljes népesség. Kevesebbet utaznak, ha úgy tesznek, akkor is inkább belföldre terveznek.

Közérzet, kohézió: az időseknek szüksége van szociális kapcsolatokra, arra, hogy a közösség hasznos tagjának érezzék magukat, ne szigetelődjenek el. Fontos a generációk közötti együttműködés megteremtése is.

Ezek megteremtése mindegyikünk feladata.

loading
loading

Az aktív időskor alapelvei

icon_know
  • jogok és kötelezettségek (függetlenség, társadalmi részvétel, méltósághoz való jog, de az is, hogy az egyén mindent megtesz annak érdekében, hogy aktív maradjon)
  • a cél a minél nagyobb egészség és önellátás megőrzése
  • életmód szemlélet (az idősek társadalma nem homogén, sőt az életkor előrehaladtával nőnek az egyéni különbségek, figyelembe kell venni a különböző életszakaszok, egyének szükségleteit
  • az intézményi korlátok lebontása (a kötelező nyugdíj és a korengedményes nyugdíjazás ösztönzésének kivezetése
  • kulturális változás (sztereotípiák felszámolása)
  • generációkon átívelő - többgenerációs - szolidaritás (fiatalok és idősek egymásért felelősek)

Az időskor negatív hatásai

A 21. század a kor kihívásaival való megküzdést követel. Manapság az aktív idős kor ösztönzése a cél, az idősek társadalmi-gazdasági folyamatokba vonása, a fizikai és szellemi hanyatlás megakadályozása.

Valós veszélyt jelent az időskori depresszió, az elesettség, és a különböző betegségek megjelenése, amelyek elesettségérzést okozhatnak az emberben, aki akár gondozásra is szorulhat. Minél inkább segítségre szorul valaki, annál nagyobb az esélye, hogy közérzete, életminősége és mentális állapota sérül. Ezzel ellentétben (ha valaki mindig mellette van és segít), a magány lehet a másik nagy probléma: a családtagok, barátok és volt munkatársak eltávolodása.

 

loading

Az időskor biztonságát segítő programok

Az idősek biztonságérzetének garantálása fontos feladat. A fizikai és érzelmi biztonság is fontos szerepet kap az életükben.

Míg a fizikai biztonság könnyen garantálható, az érzelmire komplexebb gondolkodásra van szükség: egyrészt az idősek részére elérhetővé kell tenni a szociális háló és szeretetszolgálat segítségét, melynek keretében nemcsak segítik őket, de érzelmileg is támogatják őket.

Az olyan digitális programokkal, mint például a Skype vagy Zoom pedig a messze élő családtagokkal is mindennapos kapcsolatot tarthatnak, nemcsak hanghívással, de videóhívással is. Azonban ahhoz, hogy ez megvalósuljon, arra van szükség, hogy a különböző infokommunikációs eszközöket használni tudják.

loading

Élethosszig tartó tanulás

Az élethosszig tartó tanulásnak kettős célja van: egyrészt az idős állampolgárok is aktívvá tehetők, a foglalkoztatottság nő, másrészt segíti az idős korral járó negatív hatások mérséklését, az idősek fizikai és szellemi állóképességének növelését.

A felnőttek autonóm döntés alapján választják a tanulást, ellenben a gyerekekkel, akik rá vannak kötelezve. A tananyagok és tanórák felépítés is más, ami a szellemi képességek eltérésével igazolható. A felnőttek és idősek az iskolarendszeren kívüli oktatást jobban szeretik, vannak, akik érdeklődésükből fakadóan választanak egy-egy képzést. Ahhoz, hogy sikeresek legyenek a tudás elsajátításában, erős célokra és motivációra van szükségük.

loading
loading

Összefoglalás

Az idősödés olyan folyamat, ami a test minden sejtjére hatással van. Mint ilyen, az idő előrehaladtával bizonyos fizikai és szellemi változásokat okoz az emberekben. Az, hogy ki-hogy éli meg az időskort, mennyire azonosul korával és szerepével, egyénfüggő. Ahhoz, hogy az időskor ne csak aktív legyen, de körülmények között valósuljon meg, szükséges, hogy az emberek minden olyan szükségletüket kielégítsék, amelyekkel életszínvonaluk stabil vagy emelkedő lehet. 

 

Ilyenek például a társadalmi kapcsolatok megőrzése, a társadalmi folyamatokba való bevonásuk, a tanuláshoz való jog és képesség, a helyes életmód kialakítása, valamint a szabadidős tevékenységek végzése.

loading
loading
loading