Nők a 21. században

 

Engedélyszám: E-000158/2014/D076

A program célja
A program célja

A program célja a résztvevők önismeretének és közösségi érzésének növelése, ezzel segítve őket saját céljaik és vágyaik megfogalmazásában és ezek elérésében.

A program során a résztvevők több szinten, különböző megközelítésből találkozhatnak saját érzéseikkel és gondolataikkal, ill. viselkedési mintáikkal. Ezek segítik önképük, magabiztosságuk és tudatos (elérni kívánt) viselkedési formáik kialakítását és formálását magánéleti és munkahelyi kontextusban is.

A program ennek megvalósulását támogató kapcsolatrendszer kiépítését is támogatja.

 
 
Célcsoport
Célcsoport

Olyan 16 és 64 év közti nők, akik a társadalmi érvényesülésben hatékonyabbá akarnak válni.

 
 
Főbb témakörök
Főbb témakörök
 1. Ismerkedjünk egymással és a témával!
 2. Siker és motiváció a sikerre
 3. Önismeret
 4. Érzelmi intelligencia
 5. Érvényesülök
 1. Női szerepek a mai világban
 2. Stressz és Időmenedzsment
 3. Célok és tervek
 4. A változás
 5. Lezárás
Fejlesztett kompetenciák

A program hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevő képessé váljon:

 • saját sikereinek és kudarcainak azonosítására és értékelésére, sikerorientált attitűd felismerésére és alkalmazására;
 • az aktuális énképének megismerésére a képzésen alkalmazott módszerekkel és annak pozitív irányú változtatására;
 • az érzelmi intelligencia azonosítására, saját érzelmi intelligenciájának megismerésére;
 • különböző kommunikációs helyzetekben asszertív, passzív és agresszív viselkedésmintákat felismerni és önérdek-érvényesítéstő módon reagálni;
 • stresszkezelési technikák alkalmazására;
 • vágyak és célok azonosítására, ezekhez vezető út tervezésére.
20 órás, ingyenes kompetenciafejlesztő képzések, a NYITOK hálózat szervezésében, amelyek tanúsítvány megszerzésével zárulnak.