Tudatos állampolgár a 21. században

Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése

Engedélyszám: E-000158/2014/D074

A program célja
A program célja

A résztvevők állampolgári tudatosságának növelése, ezzel segítve az aktív és tudatos részvételüket a társadalmi folyamatokban.

A program során a résztvevők alapszintű ismereteket sajátítanak el az állampolgári jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozóan. Megismerik az állampolgári részvétel és felelősségvállalás lehetséges színtereit, az érdekképviselet és érdekérvényesítés fórumait, ezzel a közösségi szerveződések társadalmi fontosságát és szerepét.

 
 
Célcsoport
Célcsoport

Olyan 16 és 64 év közti személyek, akik állampolgári részvételüket tudatosabbá szeretnék tenni a társadalmi felelősségvállalás, a munkahelyi érdekképviselet és érdekérvényesítés terén.

 
 
Főbb témakörök
Főbb témakörök
 1. Ismerkedjünk a témával és egymással!
 2. Állampolgári jogaim és kötelezettségeim
 3. Én és az állam
 4. Közigazgatás, Járás és Önkormányzat
 5. Közigazgatási szolgáltatások igénybevétele
 1. Aktív állampolgár – részvétel a közösség ügyeiben
 2. Egyéni érdek - közérdek
 3. Önkéntesség és közösségi szerepvállalás
 4. Cselekedjünk közösen!
 5. A tanulási program lezárása
Fejlesztett kompetenciák

A program hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevő képessé váljon:

 • állampolgári jogai és kötelezettségei kapcsán a saját ügyintézési feladatok és lehetőségek felismerésére a mindennapi élet során;
 • a megfelelő információs és kommunikációs csatornák megtalálására és használatára állampolgári jogainak tudatosabb érvényesítése érdekében;
 • az állampolgári ügyintézés színtereinek és szereplőinek azonosítására egy probléma megoldása során;
 • tudatosabb és felelősségteljesebb ügyintézési attitűd kialakítására állampolgári jogainak érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése során;
 • a társadalmi szerepvállalás helyi megnyilvánulásainak feltérképezésére és a személyes részvétel lehetőségeinek felismerésére;
 • a helyi és magasabb szintű közösségi kezdeményezések értékelésére, fontosságuk meghatározására saját személyes érdekei és értékei szerint;
 • magasabb szintű nyitottságra adott közösség számára fontos problémák feltárásakor, a potenciális érintettek és megoldásért felelősök azonosítására;
 • az önkéntesség fogalmának és társadalmi jelentőségének megértésére, elfogadására.
20 órás, ingyenes kompetenciafejlesztő képzések, a NYITOK hálózat szervezésében, amelyek tanúsítvány megszerzésével zárulnak.