Vállalkozó leszek!

 

Engedélyszám: E-000158/2014/D073

A program célja
A program célja

A résztvevők vállalkozói kulcskompetenciájának a fejlesztése annak érdekében, hogy képesek legyenek a kínálkozó lehetőségek megragadására, megvalósítására. A tanulási program fejleszti a résztvevőknek az ehhez szükséges tudását, kreativitását, újításra való beállítódását és a kockázatvállalási készségét, valamint azt, hogy célkitűzései érdekében az egyén terveket készítsen és hajtson végre. A program a résztvevőket a saját szintjükön segíti egy vállalkozási ötlet kialakításában és megfogalmazásában.

Az első lépések megtétele érdekében a résztvevők alapszintű ismereteket sajátítanak el a vállalkozói létről, a kockázat- és felelősségvállalásról; alapvető fogalmak, szereplők és keretek kerülnek tisztázásra. A vállalkozói kulcskompetencia részeként a résztvevők megismerik a legalapvetőbb kalkulációs és tervezési folyamatokat, a létrehozni kívánt termék, és/vagy szolgáltatás e kompetencia szempontjából fontos alapvető jellemzőit is.

 
 
Célcsoport
Célcsoport

Olyan 16 és 64 év közti személyek, akik érdeklődnek a vállalkozói lét iránt, vagy fejlődni szeretnének a vállalkozói kulcskompetenciák terén.

 
 
Főbb témakörök
Főbb témakörök
 1. Ismerkedjünk egymással és a témával!
 2. Alkalmazott vagy vállalkozó?
 3. Felelősség és kockázat
 4. Termelek vagy szolgáltatok?
 5. Egyedül vagy másokkal?
 1. Hogyan kalkuláljak?
 2. Kinek a pénze?
 3. Üzleti modell
 4. A vállalkozásom jövője
 5. Lezárás
Fejlesztett kompetenciák

A program hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevő:

 • képessé váljon a változás/változtatás iránt nyitottnak lenni;
 • fejlessze a változás/változtatás folyamathoz szükséges tudását, kreativitását, újításra való beállítódását és a kockázatvállalási készségét;
 • fejlessze azon képességét, hogy fel tudja mérni saját erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és a potenciális külső veszélyeket;
 • megismerjen alapvető speciális ismereteket és képességeket, amelyekre a gazdasági tevékenységek (vállalkozás) során szükség van;
 • képessé váljon a sikeres változtatáshoz szükséges alapvető tervezési lépéseket elvégezni.
20 órás, ingyenes kompetenciafejlesztő képzések, a NYITOK hálózat szervezésében, amelyek tanúsítvány megszerzésével zárulnak.